ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างรวย)
     
 
ศพด.วัดหนองตางู
     
 
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 สายดอนตาคำ - บ้านนายประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 สายเข้าบ้านผู้ใหญ่สุจินตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 สายเข้าบ้านผู้ใหญ่สุจินตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 สายดอนตาคำ - บ้านนายประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ื่ม ประชุมสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลดอนขวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0-5650-3145
จำนวนผู้เข้าชม 1,810,636 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2553